Klagehåndtering Boligbanken

Boligbanken jobber aktivt for å levere gode produkter og tjenester med et mål om å ha fornøyde kunder. Likevel kan det oppstå forhold som gjør at våre kunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg.

Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss via mail eller telefon. Dersom du etter dialog med oss velger å rette en formell klage, gjøres dette skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastes ned på våre nettsider eller du kan få det tilsendt på e-post. 

Last ned skjema (Word)

Skjemaet returneres til banken via nettbanken eller pr. post. Husk nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen. Vi ber om at du merker henvendelsen din som en klage.

Vi tar alle kundeklager på alvor og tilbakemeldingene er viktige for oss i arbeidet med å bli enda bedre.

Når klagen er sendt vil vi sende en bekreftelse på at den er mottatt og en indikasjon på når du kan forvente en tilbakemelding. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes. 

Ved vår behandling av klagen kan vi måtte innhente supplerende informasjon for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av klagen. Vi vil også undersøke eventuelle interessekonflikter, og jobbe for å unngå eller begrense disse.

Boligbanken etterstreber å formidle svar på klager i et klart og tydelig språk samt å overholde bankens svarfrist. Dersom vi ikke klarer å overholde forventet behandlingstid, så skal vi informere deg om grunnen og om når vi mener du kan forvente en tilbakemelding.

Om vi ikke kan ta din klage til følge, skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse. Du kan da videre ta kontakt med Finansklagenemnda. 

Finansklagenemnda 
Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo 
Tlf: 23 13 19 60 
https://www.finkn.no/