Personvern

Innledning

Ditt personvern er viktig for oss. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg. Ta kontakt med oss hvis du har flere spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om våre behandlingsaktiviteter.

Hvem vi er

Behandlingsansvarlig er det selskapet du har en relasjon til. I denne personvernerklæringen er BoligBanken ASA benevnt "BoligBanken", "vi" eller "oss".

Hvem behandler vi personopplysninger om

Som en del av vår forretningsvirksomhet, behandler vi personopplysninger om følgende personer:

  • Kontaktpersoner hos våre bedriftskunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
  • Besøkende på denne nettsiden og våre sosiale medier-profiler
  • Personer som søker jobb hos oss

Hvis du er en ansatt, konsulent eller lignende personale som jobber for oss, finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg i vår interne personvernerklæring.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine

Tabellen nedenfor angir personopplysningene vi typisk behandler om deg og for hvilke formål, våre typiske kilder til opplysningene og vårt rettslige grunnlag for behandlingen.

Formål Type opplysninger
Kilde Rettslig grunnlag
For å besvare henvendelser sendt via vårt online kontaktskjema eller andre kanaler, for eksempel chat eller e-post Navn, e-postadresse og eventuelle personopplysninger inkludert i henvendelsen eller vedlegg Fra deg Berettiget interesse i å følge opp kundeforespørsler og andre henvendelser angående vår virksomhet
For å administrere forholdet til bedriftskunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
Navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer
Fra deg Berettiget interesse i å administrere kjøp, salg og annen forretningsvirksomhet
For å rekruttere ansatte
For å rekruttere ansatte Navn, CV, kontaktinformasjon (bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer), søknad, vitnemål, attester, sertifikater, kontaktinformasjon til referanser, intervju- og referansenotater, interne vurderinger, bakgrunnssjekker, samt resultater fra personlighets- og kvalifikasjonstester. Fra deg, fra referanser, fra offentlige kilder Berettiget interesse i å rekruttere ansatte og vurdere om du er kvalifisert for stillingen
Fra deg, fra referanser, fra offentlige kilder
Berettiget interesse i å rekruttere ansatte og vurdere om du er kvalifisert for stillingen
For å gjennomføre undersøkelser, som kundetilfredshetsundersøkelser
Navn og e-postadresse
Fra deg Berettiget interesse i å forbedre tjenestene våre og få tilbakemeldinger
For å markedsføre produktene våre, herunder utsendelse av nyhetsbrev og tilbud
E-postadresse og telefonnummer
Fra deg Ditt samtykke, men vi kan også basere oss på vår berettigede interesse i å markedføre produktene våre hvis vi allerede har et kundeforhold med deg eller din virksomhet.

Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake og "opte ut" ved å benytte avmeldingsfunksjonen eller ved å kontakte oss.
For å administrere våre sosiale medier-profiler
Innsikt/statistikk, kommunikasjon (f.eks. kommentarer, likes, chat), profilinformasjon
Fra deg Berettiget interesse i å kommunisere med brukerne og andre forretningspartnere på sosiale medier

Vi kan også innhente eller motta andre typer personopplysninger hvis det er nødvendig for å oppfylle formålene nevnt ovenfor.

Fra sak til sak kan vi også bruke personopplysningene dine til visse formål som ikke er uforenlige med formålet de opprinnelig ble innhentet eller mottatt til, for eksempel revisjoner, analyser, rapportering, innovasjon, tvisteløsning og fusjoner og oppkjøp.

Hvordan deler vi personopplysningene dine

Vi kan utlevere personopplysningene dine til følgende kategorier av mottakere, i den grad det er nødvendig for formålene nevnt ovenfor:

  • Andre selskap i konsernet i den grad det er nødvendig for interne administrative formål.
  • Våre leverandører (for eksempel leverandører av nettsider og IT-systemer). Vi vil inngå avtaler med de aktuelle leverandørene for å sikre at de ikke behandler opplysningene til andre formål enn de som er beskrevet i denne personvernerklæringen.
  • Myndigheter og tredjeparter hvis loven krever det.
  • Våre rådgivere og forretningspartnere i den grad det er nødvendig for å drive virksomhet på en måte som er vanlig i vår bransje, som også kan omfatte tredjeparter i forbindelse med mulige fusjoner eller oppkjøp av virksomheten vår.

Overføring av personopplysninger utenfor EØS

Vi kan overføre personopplysningene dine utenfor EØS i enkelte situasjoner, da noen av våre leverandører (eller underleverandører) og forretningspartnere befinner seg i slike land. Vi vil sørge for at opplysningene dine er trygge ved å ha på plass nødvendige eller passende garantier for å beskytte personvernet ditt (som EUs standardklausuler). Vi vil gi deg ytterligere informasjon om slike internasjonale overføringer av personopplysninger på forespørsel. Hvis du ønsker en kopi av garantiene, vennligst bruk kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålene vi innhentet dem til og i samsvar med våre interne retningslinjer for lagring. Tabellen nedenfor angir den typiske lagringstiden som gjelder for enkelte kategorier av personopplysninger som vi behandler.

Det er viktig å understreke at spesielle situasjoner kan føre til lenger eller kortere lagringstider enn de som er beskrevet ovenfor. Vi vil uansett oppbevare opplysninger så lenge det kreves i henhold til lovkrav, og i tilfelle spesielle behov oppstår, f.eks. ved klager eller krav fremsatt mot oss eller av oss.

Kategorier av personopplysninger Lagringstid
Kontaktinformasjon til relevant kontaktperson hos våre bedriftskunder, leverandører og samarbeidspartnere. Lagres normalt i tre år etter at samarbeidet eller dialogen er avsluttet.
Kontaktinformasjon og eventuelle andre personlige opplysninger inkludert i beskrivelsen eller vedlagte dokumenter fra personer som henvender seg til oss Lagres normalt i et år fra henvendelsen er besvart og dialogen avsluttet.
Kontaktinformasjon til eksisterende og potensielle kunder til markedsføringsformål. Lagres så lenge samtykke foreligger dersom behandlingen baserer seg på samtykke.

For øvrig lagres opplysningene så lenge vi har et pågående kundeforhold med deg eller din virksomhet.
Opplysninger om jobbsøkere Vi lagrer opplysninger mottatt i forbindelse med en rekrutteringsprosess i inntil 6 måneder etter at rekrutteringsprosessen er fullført (men lenger hvis du blir ansatt). Vi kan be om søkerens samtykke til å lagre personopplysningene i en lenger periode.

Dine personvernrettigheter

Du har flere rettigheter når det gjelder vår behandling av personopplysningene dine. Slike rettigheter omfatter:

Rettighet

Lagringstid

Informasjon Å motta ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.
Innsyn Å motta en kopi av opplysningene vi har om deg.
Retting Å be om retting og fullstendiggjøring av opplysningene vi har om deg. 
Sletting Å be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
Begrensning
Å be om at vi begrenser behandlingen av opplysningene dine.
Dataportabilitet
Å be om at opplysningene dine overføres til deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
Protestere
Å protestere mot vår behandling av opplysningene dine. Du har også rett til å protestere mot å å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt lovmessige vilkår og begrensninger. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller hvis du ønsker mer informasjon om vilkårene/begrensningene.

Hvis du finner at vi bruker personopplysningene dine i strid med gjeldende lov, kan du inngi klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no Vi oppfordrer deg til å kontakte oss før du inngir slik klage, slik at vi kan vurdere innsigelsen din og oppklare eventuelle misforståelser.

Tredjeparter og sosiale medier

Vi har sider på sosiale medier hvor vi informerer om tjenestene våre og samhandler med brukerne, herunder LinkedIn. På slike sider på sosiale medier kan vi få anonymisert innsikt, for eksempel statistikk om alder, kjønn og brukernes posisjon. Vi kan også motta opplysninger som du velger å dele med oss, for eksempel chat, kommentarer og likes. Din opplevelse på sosiale medier vil være underlagt disse nettsidenes personvern- og andre policyer. Da vi er felles behandlingsansvarlig med sosiale medier når det gjelder opplysninger behandlet fra din bruk av sosiale medieverktøy eller lenker på nettsidene våre, og aggregert innsikt vi får fra din bruk av våre sider på sosiale medier, kan du også kontakte oss hvis du ønsker ytterligere informasjon, eller hvis du ønsker å utøve personvernrettighetene dine. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje ikke kan besvare alle forespørsler, og at vi kan måtte henvise deg til det sosiale mediet for ytterligere informasjon.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre personvernerklæringen fra tid til annen når det anses nødvendig. Vi vil gi deg beskjed dersom endringene er vesentlige. Du finner alltid siste versjon av personvernerklæringen på nettsiden vår www.boligbanken.no.

Informasjonskapsler (cookies)

Hvis du besøker nettsiden vår, plasserer vi informasjonskapsler på enheten din. Du finner mer informasjon om bruken av informasjonskapsler i vår cookie-erklæring, tilgjengelig på denne nettsiden.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å utøve rettighetene dine, herunder retten til å trekke tilbake samtykket ditt. Vi vil besvare henvendelsen din så snart som mulig og vanligvis senest innen én måned. Du kan benytte følgende kontaktinformasjon: post@boligbanken.no eller 63 81 04 00.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 21.11.2022