BoligBanken – tillit, trygghet og service

Banken for norske boligselskap

Som kunde i BoligBanken får du en rekke fordeler

Kontakt oss for mer informasjon

En bank for boligbyggelagsbransjen

Vårt fokus har under hele oppstartsfasen vært å skape de beste tekniske løsningene for forvalterne og boligbyggelagene.

Noen av løsningene vi allerede nå har på plass er

 • Integrerte betalingstjenester
 • Avstemmingsløsninger
 • Detaljert lånefaktura
 • Tilpasset låneprosess
 • Elektronisk tinglysning av pantedokument
 • Egen kundeansvarlig i banken
 • Faggrupper

Her kan du lese mer om hva det innebærer

Best for boligselskaper og skreddersydd for boligbyggelag

Aktiv konkurranse om banktjenester har omsider nådd norske boligbyggelag. BoligBanken har sprunget ut av frittstående boligbyggelag. Den har spesialkompetanse på behovene til borettslag og boligsameier. Og den skal ha de gunstigste bankvilkårene i dette segmentet.

BoligBankens ambisjoner
BoligBanken skal være et viktig verktøy for boligbyggelagene. Banken vil bidra til at boligbyggelagene får en lettere hverdag og blir enda mer konkurransedyktige som forvaltere for boligselskaper. Dette skal vi gjøre ved å:

 • Tilby bedre vilkår på utlån til boligselskaper
 • Tilby bedre betingelser på sparekonto til boligselskaper
 • Være mer effektive enn konkurrentene
 • Trygge våre kunder og partneres finansielle stabilitet 

Jonathan Studsrød i Boligbanken forteller mer....