Styret

  • Styreleder Johnny Brevik
  • Nestleder Steinar Kjærnli
  • Styremedlem Kristin Birch-Aune Kongsrud
  • Styremedlem Liv Kari Bystrøm
  • Styremedlem Aud Østerhus Oland