Investor Relations

Her vil vi publisere rapporter og annen finansiell informasjon.  Ved spørsmål ta kontakt.


2023 - årsrapport og delårsrapporter

3. kvartal 2023
  2. kvartal 2023
  1. kvartal 2023

  

2022 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2022   3. kvartal 2022
  2. kvartal 2022   1. kvartal 2022
Pilar 3 - 2022            

  


2021 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2021   3. kvartal 2021
Pilar 3 - 2021