Investor Relations

Her vil vi publisere rapporter og annen finansiell informasjon.  Ved spørsmål ta kontakt med adm.dir Thomas Nustad.


2022 - årsrapport og delårsrapporter

1. kvartal 2022  
     

  


2021 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2021   3. kvartal 2021
Pilar 3 - 2021