Vår historie

Finanstilsynet har gitt den nyetablerte BoligBanken konsesjon til å starte bankvirksomhet. Tre boligbyggelag står bak banken, som skal tilby gunstig finansiering for borettslag og boligsameier. 

Det er BORI BBL på Romerike, Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) som har tatt initiativet til BoligBanken. De tre boligbyggelagene forvalter mer enn 1.400 boligselskaper i Akershus, Buskerud og Østfold.

BoligBanken vil ha utlån til og kapitalforvaltning for borettslag og sameier som sine primære oppgaver. Den nye banken utfordrer dermed de tradisjonelle bankene og OBOS-banken i dette markedet.