Fremtiden i boligbyggelagsbransjen er å eie sin egen bank!

BoligBankens ambisjoner

BoligBanken skal være ett av verktøyene i boligbyggelagenes verktøykasse som skal bidra til at du beholder og kaprer nye kunder i større grad enn før. Dette skal vi gjøre ved å tilby:

  • Bedre vilkår på utlån til boligselskaper
  • Bedre betingelser på sparekonto til boligselskaper
  • Bedre effektivitet 
  • Trygge finansiell stabilitet 
  • Sikre mot ny finanskrise

Den som ønsker å tilby BoligBankens produkter må bruke Boligbanken som hovedbank for sine kunder. (Les mer om hvordan BoligBanken allerede er integrert med BBL Digital regnskapssystem «Hårfagre» her. Ønsker du også en eierpost for å få del i bankens utbytte, kan du ta kontakt med Thomas Nustad

Bedre vilkår på utlån

Lave kostnader ligger til grunn for bedre vilkår. Boligbanken vil markedsføre seg via boligbyggelagene som også vil fungere som bankens distribusjonsledd. Bare disse to kostnadsbesparelsene alene vil være nok til å gi BoligBanken et stort konkurransefortrinn mot de etablerte bankene. 

I tillegg er kompleksiteten i dette segmentet svært lav sammenlignet med et normalt bedriftsmarked, noe som gjør at skreddersøm blir enkelt og billig. Uten kostnader til markedsføring, distribusjon, kompliserte IT systemer, og med gode løsninger på finansiering av utlån, vil BoligBanken bli en svært konkurransedyktig aktør i vårt eneste utlånssegment: utlån til boligselskaper. 

Bedre vilkår på sparekonto

BoligBanken tilbyr sparekonti med markedets beste betingelser. Boligselskapene får tilgang til sparekonto fra BoligBanken forutsatt at de er tilknyttet et boligbyggelag som bruker BoligBanken som hovedbank. 

Medlemmer skal også få gode betingelser på sine innskudd. Hvem som helst kan bli kunde, men de beste betingelsene er forbeholdt medlemmer av boligbyggelag som bruker BoligBanken som hovedbank. 

Bedre effektivitet

Vi oppdaget at det var mye å hente på å skreddersy løsninger for boligbyggelagene i grensesnittet mellom bank og regnskapssystem. BoligBanken har ingen legacy-problemer eller gamle IT-systemer som setter begrensninger for hva vi kan gjøre. Vi tar utgangspunkt i hvordan en forvalter arbeider fra dag til dag, og legger opp bankens IT-løsninger etter det. Du skal kunne forvente at BoligBanken har satt seg inn i alle arbeidsprosesser som finnes i de ulike boligbyggelagene, og at denne informasjonen benyttes i våre skreddersydde boligbyggelagsløsninger hva gjelder regnskapssystemer, lånesøknader, kapitalforvaltning og dokumentbevaring. Boligbanken vil alltid kunne gi et svar på en lånesøknad innen 24 timer og vi har en ambisjon om å kunne svare innen få timer på de aller fleste søknader. BoligBanken vil gjøre søknadsprosessen så enkel at du vil kunne hente tilbud fra oss på kortest mulig tid noe som betyr at en søknad til BoligBanken bør kunne gjøres på under 10 minutter for en forvalter. En kompetansegruppe, bestående av representanter fra flere boligbyggelag og fra banken, arbeider kontinuerlig med å finne nye måter å øke effektiviteten på. Følg med på våre hjemmesider for å se de siste nyskapninger innen effektivitet. 

Trygge økonomien

BoligBanken skal ikke generere mer penger til seg selv enn vi trenger til vekst. Overskudd skal føres tilbake til våre kunder i form av gode vilkår og til våre eiere i form av utbytte. Vårt bidrag er at vi fanger den gevinsten bankene i dag henter i vårt marked og beholder den der den hører hjemme – hos boligbyggelagene selv. 

Sikre mot ny finanskrise

Vi husker alle finanskrisen og hvor kritisk det kan være å oppleve knapphet på kreditt til våre kunder. I trange økonomiske tider blir det vanskeligere, og dyrere, å låne penger for boligselskapene. BoligBanken har kun ett kundesegment og vil ikke måtte hestehandle om kreditt med andre segmenter i banken. Boligbyggelag som benytter BoligBanken som sin bank, vil være vår prioritet. I slike tilfeller vil vi naturligvis ikke skille mellom eier og bruker.