Best for boligselskaper og skreddersydd for boligbyggelag 

BoligBankens ambisjoner

BoligBanken skal være et viktig verktøy for boligbyggelagene. Banken vil bidra til at boligbyggelagene får en lettere hverdag og blir enda mer konkurransedyktige som forvaltere for boligselskaper. Dette skal vi gjøre ved å:

  • Tilby bedre vilkår på utlån til boligselskaper
  • Tilby bedre betingelser på sparekonto til boligselskaper
  • Være mer effektive enn konkurrentene
  • Trygge våre kunder og partneres finansielle stabilitet 

Boligbyggelag som ønsker å tilby BoligBankens produkter, må bruke Boligbanken som hovedbank for sine borettslag og boligsameier. 

Vår forretningsmodell bygger på nærhet til så mange som mulig av landets vel 40 boligbyggelag. Derfor ønsker vi de boligbyggelagene som måtte ønske det velkommen som medeiere i BoligBanken. Vi tror det vil styrke det enkelte boligbyggelag, samtidig som bankens muligheter for å lykkes blir enda større. 

 

 

Bedre vilkår på utlån

BoligBanken har enkle rutiner og få ansatte. Det gir lave kostnader, og dermed bedre vilkår for bankens kunder, borettslagene og boligsameiene. Boligbanken markedsfører seg dessuten via boligbyggelagene, som også fungerer som bankens distribusjonsledd. Samlet gir dette BoligBanken betydelige konkurransefortrinn i forhold til de etablerte bankene, noe som kommer kundene og boligbyggelagene til gode.. 

I tillegg er kompleksiteten i dette segmentet lav sammenlignet med det generelle bedriftsmarkedet, noe som gjør at skreddersøm blir enkelt og rimelig. Uten kostnader til markedsføring, distribusjon, kompliserte IT-systemer, og med gode løsninger på finansiering av utlån, skal BoligBanken være den mest attraktive aktøren i vårt eneste utlånssegment: Lån til boligselskaper. 

Bedre vilkår på sparekonto

BoligBanken har sparekonti til boligselskaper med ambisjon om å alltid tilby gode og konkurransedyktige betingelser. 

Høyere effektivitet

Vi har sett at det er en stor effektivitetsgevinst i å skreddersy løsninger for boligbyggelagene i grensesnittet mellom banktjenester og regnskapssystem. BoligBanken har ingen nedarvede rutiner eller gamle IT-systemer som begrenser hva vi kan gjøre. Vårt utgangspunkt er boligbyggelagets daglige rutiner, og vi har utviklet bankens IT-løsninger etter det. Boligbyggelagene kan forvente at BoligBanken har god kjennskap til alle deres arbeidsprosesser, og at denne kunnskapen benyttes i våre skreddersydde boligbyggelagsløsninger. Det gjelder i forhold til regnskapssystemer, betalinger, lånesøknader, kapitalforvaltning og dokumentbevaring. BoligBanken vil alltid kunne gi et svar på en lånesøknad innen 24 timer, mens vår ambisjon er å kunne besvare de aller fleste søknader på enda kortere tid. BoligBanken har gjort søknadsprosessen så enkel at de fleste forvaltere vil bruke mindre enn fem minutter på søknaden. En kompetansegruppe, bestående av representanter fra flere boligbyggelag og fra banken, arbeider kontinuerlig med å øke effektiviteten ytterligere. Følg med på våre hjemmesider for å se de siste nyskapninger innen effektivitet. 

Trygge økonomien

BoligBanken skal ikke generere større overskudd til seg selv enn vi trenger for å fortsette veksten. Overskudd ut over dette skal føres tilbake til våre kunder i form av enda bedre vilkår og til våre eiere, som i all hovedsak er boligbyggelag, i form av utbytte. Vårt bidrag er at vi fanger den gevinsten bankene i dag henter i vårt marked, og beholder den der den hører hjemme – hos boligbyggelagene selv.