Sparekonto

Sparekonto med en gunstig rente

En sparekonto benyttes for å sette til side penger boligselskapet har til overs, men likevel må ha lett tilgjengelig.

  • Gir høyere rente enn driftskonto.
  • Ingen bindingstid
  • 12 gebyrfrie uttak i året