Våre løsninger - stadig under utvikling

Gjennom engasjement, samhandling og gode innspill fra mange forvaltere har vi så langt utviklet flere tilpassede prosesser som bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag for boligbyggelagene som velger å bruke BoligBanken som sin hovedbank.

Dette vil være et kontinuerlig fokusområde for oss, og vi vil løpende publisere nyheter her på våre hjemmesider.

 • Integrerte betalingstjenester
  Vi vil tilby integrasjon mot regnskapssystemet, slik at man slipper å bruke unødvendig tid med å logge seg inn i nettbank for å godkjenne filer.
 • Avstemmingsløsninger
  Automatiske avstemmingsløsninger for alle type konti, også lånekonto for fellesgjeld.
 • Detaljert lånefaktura
  Detaljert lånefaktura som kan tilbys som EHF eller via mail. Inneholder alle opplysninger som f eks rentesats, utestående saldo, renter, avdrag og gebyr. Dette gjør det lettere å bokføre i regnskapssystemet.
 • Tilpasset kredittmodell
  Kredittmodell som er tilpasset boligselskaper og bidrar til en mer effektiv og tidsbesparende låneprosess. Dette bidrar til høyere servicegrad ut mot boligselskapene for forvalter. Det innebærer at all kommunikasjon og signering vil skje elektronisk med BankID, og man slipper å bruke unødvendig tid på postgang og/eller fysisk oppmøte.
 • Elektronisk tinglysning av pantedokument
  Med å også tilby elektronisk signering av pantedokument sikrer det raske utbetaling av lånet.
 • Egen kundeansvarlig i banken
  Man vil få en egen kundeansvarlig som innehar kompetanse og forståelse innenfor både bank og forvaltning, og hvordan dette samspillet fungerer. Dette bidrar til korte svartider og enkelhet ved at man kun har en rådgiver å forholde seg til.
 • Faggrupper 
  Med utgangspunkt i kontinuerlig forbedring har man egne faggrupper som består av representanter fra BoligBanken og de ulike boligbyggelagene. Her vil man kunne komme med innspill, ha faglige diskusjoner og teste nye verktøy eller prosesser.